Milan Dvořák 
tlumočník a překladatel    

Russian version English version Czech version  
HOME  

Milan Dvořák - foto - Český rozhlasMilan Dvořák, tlumočník a překladatel

Třicet let pracuji jako konferenční tlumočník a překladatel mezi češtinou, angličtinou a ruštinou. Jsem absolvent katedry překladu a tlumočení (nyní Ústav translatologie) Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Jsem zakládající člen a první předseda ASKOT (Asociace konferenčních tlumočníků).
Vzhledem k vážné oční vadě, kterou celý život trpím, se zaměřuji především na tlumočení, jsem však schopen dělat i překlady a celý život je dělám, nikoli ovšem překlady expresní.
Překládám také knihy, z angličtiny především díla dokumentární, životopisná a historická, z ruštiny spíše uměleckou prózu a poezii. Přeložil jsem mnoho písní V. Vysockého, B. Okudžavy a dalších ruských zpívajících básníků. Jsem autorem posledního českého překladu Puškinova Evžena Oněgina a Gribojedovova Hoře z rozumu.
Seznam mých publikovaných překladů lze nalézt na stránkách Obce překladatelů.
Spolu s Věrou Slunéčkovou se zabývám i interpretací českých překladů ruských písničkářů.

Narozen 29. 9 1949 Praha 

  HOME